GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Phước Khánh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Email:  c2phuochungap@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02966500005

 

1. Đặc điểm - Địa lý- Kinh tế - Xã Hội

2. Quá trình thành lập đơn vị

- Năm thành lập trường : 1999

3. Quá trình thay đổi thủ trưởng đơn vị

- Năm học 1999-2004 ông Lê Phúc Diễm làm Hiệu trưởng trường THCS Phước Hưng.

- Năm 2005 - 2016 ông Lâm Văn Hoàng giữ chức vụ Hiệu trưởng với 2 nhiệm kỳ.

Năm học 2017-2018 ông Võ Phạm Thái luân chuyển công tác từ trường THCS Đa Phước về làm Hiệu trưởng tại trường THCS Phước Hưng đến nay.

4. Cơ sở vật chất hiện có:

Tổng số phòng học : 7 phòng học

Tổng số phòng chức năng: 11 phòng; Trong đó:

Phòng hiệu trưởng: 1; phòng P. Hiệu trưởng: 1; phòng hành chánh: 1; phòng giáo viên: 1; phòng Đoàn - Đội: 1; phòng y tế: 1; phòng thư viện: 1; phòng thiết bị: 1; phòng Bộ Môn Tiếng Anh: 1; phòng giáo viên: 1, phòng Tin Học:1.

Có nhà vệ sinh riêng cho nam, nữ giáo viên và học sinh.

Diện tích đất: m2

Ban giám hiệu Trường THCS Phước Hưng